Dwingeloo: groenste dorp van Europa

Dwingeloo: groenste dorp van Europa

De jury van de internationale groencompetitie voor steden en dorpen Entente Florale heeft het Nederlandse dorp Dwingeloo met Goud bekroond. 

Beoordeling

Bij de beoordeling hanteert de jury drie hoofdsegmenten: groenaanleg en onderhoud (50%), milieu (23%) en Toerisme en recreatie en betrokkenheid bevolking, organisaties en bedrijfsleven (27%). Steeds wordt gelet op visie, beleid en uitvoering.

Goud voor "The quality of Life"

De jury vatte haar oordeel als volgt samen. Het dorp Dwingeloo is een van de best bewaarde Brinkdorpen in noord Nederland. De landelijke omgeving van Dwingeloo kenmerkt zich door een grote varieteit van fraaie landschappen met waardevolle natuur, schitterende landgoederen en talrijke recreatievoorzieningen voor de inwoners en toeristen. De prachtig gerenoveerde centrale ruimte in het dorp, de Brink, is het kloppend hart van het dorp. Samen met de burgers organisaties en verenigingen realiseerde Dwingeloo een schitterende omgeving om te leven te wonen, te werken en te recreeren. Dit juweel biedt de gemeente en haar bewoners werkelijk "The quality of Life".