Geschiedenis

Geschiedenis

Zeer lang geleden werd het gebied gevormd dat nu de naam Dwingelderveld draagt. Onder andere door de laatste IJstijd, maar ook door de invloed van andere weersomstandigheden, ontstond er een bodem met veel stenen, rotsblokken, grint en zand.

Dit bodemmateriaal werd, door het Scandinavische ijs dat Nederland voor een deel bedekte, fijngemalen tot een tamelijk compacte massa. In grote delen van het Dwingelderveld is dit zogenoemde keileem terug te vinden, variërend van enkele meters in de grond tot vlak aan de oppervlakte. Met name door de uitschurende werking van smeltwaterbeekjes en -riviertjes is veel van dat keileem van toen (ca. 150.000 jaar geleden) onderwijl verdwenen. Over de laag keileem ligt een pakket dek- en stuifzanden. Dit is 20.000 jaar geleden ontstaan door het vele zand dat van andere streken door de wind werd aangevoerd, maar ook door het zand dat door smeltwater werd meegenomen. 

Wilt u meer weten over de geschiedenis van het Dwingelderveld? Op de website van Nationaal Park Dwingelderveld kunt u meer lezen.