Opening ecoduct A28

Opening ecoduct A28

Opening ecoduct A28

Dinsdag 29 oktober wordt het ecoduct over de A28 officieel geopend door gedeputeerde Rein Munniksma. Dit in samenspraak met Sieben Poel, hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Noord-Nederland en Willem Urlings, voorzitter van de bestuurscommissie Dwingelderveld. 


De A28 snijdt het Terhorsterzand af van het Dwingelderveld. Het nieuwe ecoduct dient om deze natuurgebieden met elkaar te verbinden, zodat er uitwisseling van diersoorten en plantsoorten kan plaatsvinden. Veel dieren en planten komen de snelweg namelijk niet in voldoende mate over voor de uitwisseling van soorten en genen. 

Omdat de dieren en planten op korte afstand een geschitke biotoop (leefgebied) moet vinden, liggen bij en op het ecoduct zowel schrale als rijkere bodems, droge, vochtige en natte terreinen, korte vegetatie en veel struiken en bomen. De poelen aan de oostzijde van het ecoduct dienen voor de berging van water in extreme situaties; het water van de snelweg en van het bewoonde gebied bij het ecoduct wordt opgevangen in deze poelen. Aan weerzijden van het ecoduct zal Staatsbosbeheer koeien inzetten om zo de vegetatie kort te houden. 

Kijk voor meer info over het ecoduct op de website van Nationaal Park Dwingelderveld.


Bron: nationaalpark-dwingelderveld.nl